leverbaar via boekhandel  
Huub Buijssen
Suzanne Buis
Uit de praktijk
Indringende verhalen van huisartsen
en een gids voor
zelfhulp en nazorg
na incidenten
 
prijs:  € 36,90  

Artsen lopen een verhoogde kans om tijdens het werk geconfronteerd te worden met een traumatische ervaring en als gevolg hiervan een psychotrauma te ontwikkelen. In de medische wereld is hierover nog weinig openheid. "Uit de praktijk" probeert hierin verandering te brengen.

Het eerste deel van het boek bestaat uit zeventien ervaringsverhalen van artsen uit verschillende disciplines. Zij beschrijven hoe bepaalde gebeurtenissen hen hevig hebben aangegrepen. Zo hevig dat ze er korte of langere tijd geheel door in beslag werden genomen. Het lezen van deze verhalen kan een vorm van zelfhulp zijn: herkennen van ervaringen geeft bevestiging van de eigen situatie.

Het tweede deel van het boek bevat een handreiking voor zelfhulp en nazorg bij psychotrauma’s in de zorg. Speciale aandacht is er voor ervaringen met agressie van patiënten, voor suïcide van een patiënt en voor pesten op de werkvloer.

Het boek is bedoeld voor artsen, zij die daarvoor in opleiding zijn en voor het management van gezondheidsinstellingen.

TRED uitgeverij, Tilburg

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2003

ISBN  90 70 415 31 3 

 
  thuispagina | nieuw | fondslijst | bestellen