leverbaar via boekhandel  
Huub Buijssen
Suzanne Buis
Na de klap
Gids zelfhulp voor verkeersslachtoffers
en hun naasten
 
alleen nog verkrijgbaar
via de auteur
 

Ieder jaar is ruim 1% van de bevolking betrokken bij een ernstig verkeersongeluk en eenderde belandt door een dergelijk ongeval een maal in zijn leven in een ziekenhuis. Verkeersongevallen zijn zo gewoon geworden dat de media er nauwelijks nog aandacht aan schenken. Voor het slachtoffer zijnde fysieke en psychische gevolgen echter vaak zo ingrijpend dat ze zijn leven in één klap drastisch veranderen.

In het eerste deel van dit boek komen twaalf verkeersslachtoffers aan het woord waarin ze het ongeluk, de gevolgen en de psychische nasleep ervan beschrijven. Het lezen van dit deel kan voor degene die hetzelfde is overkomen, een vorm van zelfhulp zijn. Net als bij direct lotgenotencontact vindt men er (h)erkenning en bevestiging. Bovendien levert het tips en strategieën om met de eigen situatie om te gaan. Men kan er tevens ook hoop uit putten, want de verhalen laten ook zien over welke enorme veerkracht mensen beschikken.

Het tweede deel bevat een handreiking voor zelfhulp na een verkeersongeval. De auteurs beschrijven welke psychische reacties kunnen optreden na een ongeluk, hoe de verwerking verloopt, wat helpt om de draad weer op te pakken, en wanneer het raadzaam is professionele hulp in te roepen.
Familieleden, vrienden en collega's van een verkeers- slachtoffer voelen zich vaak onzeker hoe ze hun naaste het beste kunnen steunen. De auteurs geven tips hoe te troosten en nabij te zijn.

TRED uitgeverij, Tilburg

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2004

ISBN  90 70415 34 8 

 
  thuispagina | nieuw | fondslijst | bestellen