leverbaar via boekhandel  
Einde goed,
        allen goed?

Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg
 
 
Huub Buijssen en Rob Bruntink
Henk van der Ploeg, Frans Baar,
en Arianne Stoppelenburg (red).
 
prijs:  € 18,50   'Hoe houd je dat werk toch vol? Mij lijkt het verre van gemakkelijk de mensen die je een tijd verzorgt, te zien sterven.'
Iedereen die in de gezondheidszorg werkt en regelmatig meemaakt dat patiënten, cliënten of bewoners sterven, zal vanuit zijn naaste omgeving deze vraag weleens te horen hebben gekregen. En als anderen deze vraag niet stellen, zal de zorgende - dat wil zeggen de verpleegkundige, arts, maatschappelijk werkende, verzorgende, (woon-)begeleider, geestelijk verzorger, vrijwilliger, enzovoort - deze vraag zichzelf wellicht gesteld hebben.

In dit boek komen zorgenden aan het woord die in 20 persoonlijke verhalen en getuigenissen geprobeerd hebben voor zichzelf een antwoord te geven op de vraag hoe zíj het volhouden in de palliatieve, terminale zorg. Elk verhaal eindigt met twee aanbevelingen of tips om het werk met voldoening te kunnen blijven doen.
Mede op basis van de inzichten en aanbevelingen die deze ervaringsverhalen aanreiken, levert het uitgebreide slothoofdstuk een aanzet voor een programma 'zorg voor zorgenden'. Dit gebeurt aan de hand van de drie volgende vragen:

  • wat kan de zorgende privé (buiten zijn werk) doen?
  • wat kan de zorgende als professional doen?
  • wat kan de instelling (inclusief de leidinggevende van de zorgende) doen?


Het boek is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkenden, (woon)begeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, paramedici, psychologen, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, managers, beleidsmakers en politici die door hun werk betrokken zijn bij de zorg voor stervende mensen en hun naasten.

TRED uitgeverij, Tilburg

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2003

ISBN  90 70415 29 1 

 
  thuispagina | nieuw | fondslijst | bestellen