Uitgeverij  de Stiel Brederostraat 9, 6531 CA  Nijmegen  
Telefoon  024 - 322 75 05
E-mail uitgeverij@de-stiel.demon.nl
IBAN: NL64 INGB 0004 4389 46 – KvK: 10024495