Uitgeverij  de Stiel Brederostraat 9, 6531 CA  Nijmegen  
Telefoon  024 - 322 75 05
E-mail uitgeverij@de-stiel.demon.nl
NL31 INGB 0003 5119 29 t.n.v. J.M. van der Putte